Thực hiện công trình cây xăng Ánh Minh 2019 ốp alu và thực hiện bộ chữ nổi mica.

ANH MINH BAC SON 2018 6 ANH MINH BAC SON 2018 5 ANH MINH BAC SON 2018 4 ANH MINH BAC SON 2018 3

ANH MINH BAC SON 2018 7 ANH MINH BAC SON 2018 8

ANH MINH BAC SON 2018 2 ANH MINH BAC SON 2018 1

https://youtu.be/1XPFG-UduPw